Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych System ARTR służy do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów. Wszystkie funkcje obejmujące gromadzenie obrazu, odczytywanie tablic, wykonywanie akcji np. otwarcie szlabanu i zapisywanie danych...

czytaj dalej