XOa to skrót od Xtralis Operating System firmy ADPRO.

ADPRO by Xtralis jako pierwszy na świecie, wykorzystując swoje 30-letnie doświadczenie i fachową wiedzę techniczną stworzył unikalny, reprogramowalny system operacyjny, łączący rzetelną, automatyczną detekcję ze zdalną wideoweryfikacją , w celu zapewniania całkowitego zapobiegania zagrożeniom.

SecurityPlus to cecha łącząca funkcjonalność systemów zabezpieczeń, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania budynkiem oraz analityki biznesowej.

Zdalne programowanie umożliwia wdrażanie i zarządzanie nowymi usługami, bazując na podejściu uzależnienia ceny od liczby wykorzystywanych funkcji.

System operacyjny definiuje nowy sposób współpracy RMG (Remotly Managed Gateway) firmy ADPRO z usługami SecurityPlus.

Pierwszy na świecie, zdalnie programowalny system operacyjny wykorzystujący usługi SecurityPlus – Xoa 3, zapewnia rzetelną ochronę bazując na technologiach najwyższej klasy takich jak: automatyczna, zdalna wideoweryfikacja poprzez dowolną sieć, wykorzystując niezawodną transmisję Xtralis. Oferuje wielopoziomowe, zdalne reagowanie, które eliminuje konieczność wysyłania grup interwencyjnych. To nowe rozwiązanie, znacząco obniża koszty i pozwala na oferowanie nowych usług. Dostępne już dziś!

XOa 3 współpracuje z urządzeniami typu RMG

Kliknij na wybrany produkt poniżej, by dowiedzieć się więcej.

Zobacz już dziś, jak XOa 3 może zmienić Twoją przyszłość!

XOa 3 marki ADPRO dostarcza rozszerzony system ochrony, idealny dla:

 • Salonów samochodowych
 • Magazynów
 • Firm logistycznych
 • Szkół
 • Miejsc recyklingu
 • Dworców kolejowych i stacji metra
 • Elektrowni
 • Urzędów pocztowych
 • Parkingów
 • I wielu innych
 • Zakładów przemysłowych
 • Hoteli
 • Centrów handlowych
 • Muzeów/Galerii
 • Przystanków autobusowych
 • Sklepów jubilerskich/kantorów
 • Farm solarnych
 • Kasyn
 • Placów budowy
Pobierz broszurę XOa3

Najważniejsze cechy XOa 3

Weryfikacja Wizyjna XOa 3

 • Zdalne programowanie do 32 kanałów kamer IP z przepustowością 5Mbps na każdy kanał oraz z 32 kanałami analizy obrazu w jednym systemie – nazywamy to wizją 32/32!
 • Strumieniowanie obrazu z kamery IP w wysokiej rozdzielczości z przepustowością 5 Mbps, pozwala na zabezpieczenie większych obszarów oraz/lub uzyskanie bardziej szczegółowego obrazu do celów ewidencji
 • Dzięki pięciokrotnemu wzrostowi wydajności, klienci, którzy uprzednio zainwestowali w FastTrace 2E mogą korzystać z wizji 32/32 bez konieczności unowocześniania sprzętu
 • Wzrost obszaru pokrywanego przez zasięg widzenia kamer do 200% lub więcej
 • Kompletny zestaw oryginalnych sterowników od producentów do pracy z kamerami IP
 • Wyszukiwanie ruchu po wystąpieniu takiego zdarzenia działa jednocześnie na 32 kanałach – wyszukiwanie zdarzenia ruchu w wielotygodniowych nagraniach wideo zajmuje zaledwie kilka sekund
 • Efektywniejsze możliwości wyszukiwania skutkują znaczącym skróceniem czasu przeznaczonego na przeglądanie nagrań oraz rzetelniejszym ich przeszukiwaniem
 • Wsparcie dla kamer o kącie widzenia 360° (kamer hemisferycznych)
  • Kąt widzenia 360° zapewnia pełen widok chronionego obszaru gwarantując, że żadne zdarzenie nie zostanie pominięte
  • Dla wspieranych kamer IP, XOa 3 może wyprostować obraz o kącie 360°
  • Ciągłe nagrywanie obrazu z całego obszaru jednocześnie, wyklucza pominięcie jakiegokolwiek wydarzenia
  • Cyfrowy obrót, pochylenie i powiększenie obrazu pozwala na przyjrzenie się detalom bez konieczności przerywania nagrywania
  • Cyfrowy obrót, pochylenie i powiększenie obrazu oraz pełne prostowanie obrazu panoramicznego są możliwe do wykonania na obrazie w czasie rzeczywistym jak i na zarchiwizowanych nagraniach
  • Idealne rozwiązanie dla aktywnego monitoringu obszaru w czasie rzeczywistym oraz dla analiz kryminalistycznych po wystąpieniu zdarzenia
  • Pełna analiza obrazu po wystąpieniu zdarzenia dzięki detekcji zdarzeń z kamery o kącie widzenia 360°
  • Stacje paliw i sklepy całodobowe uzyskują dostęp do kamery o kącie widzenia 360° zapewniającej bezpieczeństwo pracowników i ochrony sklepu dzięki ciągłemu nagrywaniu całego obszaru, który może zostać cyfrowo przybliżony w celu oceny zagrożenia

Nowa funkcja detekcji dostępna w XOa 3
daje zdalny dostęp do nowych możliwości

———————— Wielokrotnie nagradzana analiza obrazu ADPRO ————————

Najlepsza na świecie

ochrona perymetryczna:

IntrusionTrace™

Wykrywanie

„bumelanctwa”:

LoiterTrace™

Automatyczne

wykrywanie dymu:

SmokeTrace™

Analiza wizyjna po raz pierwszy wykorzystywana

do celów analityki biznesowej:

ClientTrace™

 • Ponad 30 lat inwencji, innowacji i fachowej wiedzy technicznej w dziedzinie analizy obrazu sprawia, że firma Xtralis była wielokrotnie nagradzana za rozwiązania z zakresu detekcji
 • Zdalne programowanie do 32 kanałów kamer IP z przepustowością 5Mbps na każdy kanał oraz z 32 programami analityki obrazu w jednym systemie – nazywamy to wizją 32/32!
 • Wykrywanie wtargnięcia na obszar i „bumelanctwa”, wykrywanie dymu i funkcje wykorzystywane w analityce biznesowej – wszystko na jednej platformie
 • Proste pobieranie i uruchamianie narzędzi analityki
 • Cena analityki jest proporcjonalna do liczby wykorzystywanych opcji
 • Analiza obrazu może być wykorzystana w każdym miejscu, chroniąc Twoją inwestycję
Zobacz funkcje analizy obrazu w XOa 3

Detekcja perymetryczna XOa 3

 • Globalny lider w zakresie rozwiązań szybkiego i skutecznego wykrywania dymu, gazu i zagrożeń bezpieczeństwa
 • XOa 3 umożliwia korzystanie z wielofunkcyjnych urządzeń do ochrony i zabezpieczeń takich jak VESDA i ADPRO
 • Jedna elastyczna platforma o zmiennym rozmiarze zapewnia ochronę, bezpieczeństwo i funkcje wykorzystywane w analityce marketingowej w obrębie tego samego systemu (maksymalna integracja)
 • Do 168 wejść i 144 wyjść
  • Wejścia przyjmują dowolny zewnętrzny sygnał z sensora w celu wywołania alarmu
  • Wejścia mogą być również wykorzystane do uzbrojenia lub rozbrojenia alarmów w danym obszarze
  • Wyjścia mogą posłużyć do sterowania różnymi urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak bramy, światła, syreny itp.

Niezawodna transmisja XOa 3

 • Szybka transmisja i zoptymalizowane zarządzanie przestrzenią do zapisu danych
 • Własny protokół weryfikacji działania systemu, nieobciążający sieci
 • Gwarantowany czas wyświetlenia alarmu wynosi mniej niż 7 sekund
 • Redundantna transmisja przez modem 3G

Efektywne reagowanie XOa 3

Urządzenia pracujące z XOa 3 zapewniają dwustronną komunikację dźwiękową i możliwość zarządzania budynkiem, np. włączanie i wyłączanie świateł, otwieranie i zamykanie bramy lub drzwi jednym kliknięciem, co pomaga operatorowi w interwencji i zapobieganiu dalszym zagrożeniom lub zniszczeniom.

Przeznaczona na smartfony aplikacja ADPRO iTrace umożliwia natychmiastową, zdalną wideoweryfikację i reagowanie przez urządzenia pracujące z XOa 3. iCommand w aplikacji iTrace pozwala na obsługę zdarzeń i dwukierunkową transmisję audio dla pełnej kotroli chronionego obszaru.

Dowiedz się więcej
FastTrace 2E iFT Series iFTE Series