+48 (61) 839 19 00 info@linc.pl

Aplikacje MOBOTIX 

CERTYFIKOWANE APLIKACJE MOBOTIX

Elastyczność i otwartość platformy MOBOTIX 7 oferuje wiele możliwości, pozwalając na instalację indywidualnych aplikacji, umożliwiających wzbogacenie kamery o nowe funkcje.

Certyfikowane przez MOBOTIX aplikacje są profesjonalne, bazują na sieciach neuronowych i algorytmach pochodzących od renomowanych, zweryfikowanych partnerów. Gotowe aplikacje spełniają najwyższe wymagania cyberbezpieczeństwa. Są one preinstalowane w kamerach MOBOTIX M73 oraz S74 i mogą być bezpłatnie testowane przez 30 dni. Po ich sprawdzeniu klienci mogą wybrać dokładnie taką aplikację, która spełnia ich wymagania. Liczba dostępnych aplikacji będzie rosła wraz z kolejnymi aktualizacjami.

 

AI-Lost

Aplikacja pozwala na wykrycie porzuconych bagaży, skradzionych dzieł sztuki lub porzuconych śmieci na ulicach. System sprawdzi się w miejscach publicznych takich jak lotniska, stacje kolejowe czy stacje metra. 

AI-Bio Deep

To rozwiązanie w zakresie analizy biometrycznej klientów i gości. Aplikacja AI-Bio może być wykorzystywana w celu dostarczenia informacji dotyczących liczby klientów wewnątrz obserwowanego obszaru z podziałem na ich płeć i wiek.

AI-Crowd Deep

Szacuje liczbę osób w określonym obszarze, nawet w bardzo zatłoczonych miejscach. Może również monitorować stan kolejki i generować powiadomienia.

AI-FaceDetect-Deep

To program do analizy wideo, który wykrywa twarze osób znajdujących się wewnątrz sceny. Może rozpoznawać zarówno osoby, które mają maseczkę na twarzy jak i te, które jej nie mają.

AI-Fire

To aplikacja służąca do wykrywania pożaru na wczesnym etapie. System najczęściej stosuje się na obiektach infrastruktury krytycznej, tunelach, stacjach benzynowych, lotniskach i stacjach kolejowych.

AI-Heat

Aplikacja ma za zadanie klasyfikować obszary w zależności od czasu spędzonego przez osobę w obserwowanej strefie. To pozwala odróżnić najczęściej odwiedzane miejsca (hot spoty) od tych mniej zatłoczonych (martwe strefy). 

AI-Incident

To aplikacja do monitorowania ruchu drogowego i miast. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi kalibracji i trójwymiarowej rekonstrukcji sceny, AI-Incident jest w stanie wykryć pieszych, zatrzymane pojazdy, zatory, kolejki lub pojazdy łamiące przepisy ruchu drogowego.

AI-Intrusion PRO

System ujawnia włamania do sterylnych stref i przekraczanie wirtualnych linii (np. przy ochronie perymetrycznej budynku). AI-Intrusion-PRO umożliwia nie tylko tradycyjne funkcje antywłamaniowe, ale także definiowanie dowolnej liczby układów wielu linii. Alarm jest uruchamiany, gdy osoba przekroczy sekwencję linii wirtualnych.

AI-Loitering

Ten moduł analityki wideo jest w stanie wykryć podejrzane zachowania osób przebywających w danym obszarze przez dłuższy okres czasu. Obszar i czas trwania pobytu może być zdefiniowany i odpowiednio skonfigurowany z wyprzedzeniem.

AI-Occupancy

Aplikacja identyfikuje procent obłożenia jednego lub kilku obszarów wewnątrz sceny, pozwalając tym samym na odróżnienie najczęściej odwiedzanych obszarów (hot spoty) od tych mniej zatłoczonych (martwe strefy).

AI-Overcrowd

Rozwiązanie może być stosowane w tych obszarach, w których występuje duży przepływ osób. AI-Overcrowd identyfikuje sytuacje przepełnienia, np. w miejscach w których liczba osób w danym obszarze jest wyższa od określonego przez użytkownika progu.

AI-Overoccupancy

Jest to aplikacja do analizy wideo, która identyfikuje procent obłożenia jednego lub więcej obszarów wewnątrz sceny, pozwalając tym samym na wykrycie obszarów zbyt przepełnionych, np. w przypadku kolejki.

AI-Parking

Aplikacja monitoruje miejsca parkingowe, zarówno te specjalnie wydzielone jak i strefy poza ich granicami. AI-PARKING ocenia, czy miejsce parkingowe jest wolne czy zajęte, dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów detekcji i klasyfikacji pojazdów.

AI-People

Aplikacja do analizy wideo może być stosowana w obszarach, w których istnieje tranzyt lub brama, do której można przypisać wirtualną linię przejścia (np. w pobliżu drzwi, korytarza lub kołowrotu). AI-People wykonuje zliczanie osób przekraczających tę linię w danym kierunku.

AI-Road3D

Dzięki najbardziej zaawansowanemu algorytmowi analizy wideo 3D, AI-Road3D jest w stanie wykryć pojazdy, zliczać, śledzić je, a następnie przeanalizować ich zachowanie. Potrafi ocenić natężenie ruchu, a ponadto dla każdego pojazdu może obliczyć jego średnią prędkość, oszacować jego kolor, typ oraz zidentyfikować prędkość powyżej ustalonego progu.

AI-Smoke

Aplikacja wykrywa dym w pomieszczeniach, jak również na zewnątrz, np. w lasach i parkach. Może być wykorzystywana do zapewnienia bezpieczeństwa otoczenia, poprzez wczesne wykrywanie i lokalizację dymu.

AI-Spill

To system, który jest w stanie wykryć w czasie rzeczywistym, czy dana osoba upadła i pozostaje na ziemi. W ten sposób, osoby, których życie może być zagrożone zostają szybko zauważone, co pozwala natychmiast rozpocząć akcję ratunkową.

FF-Group License Plate Recognition

Moduł rozpoznaje tablice rejestracyjne (jedno- i dwuliniowe) z alfabetem łacińskim i hebrajskim. Aplikacja jest w stanie monitorować do czterech pasów ruchu. W zależności od liczby pasów, FF-Group może być stosowany przy prędkości do 200 km/h.

MOBOTIX Analytics

MxAnalytics gromadzi dane behawioralne dotyczące osób i obiektów. Pozwala na zliczanie klientów oraz tworzenie map ciepła.

MOBOTIX Analytics AI

To bardziej zaawansowana wersja aplikacji Analytics oparta o algorytmy AI. Aplikacja rozpoznaje i wykrywa ruch ludzi, zwierząt i pojazdów. Kamera rejestruje jak często dany obiekt przechodził przez daną strefę (np. wejście/wyjście). 

Vaxtor License Plate Recognition

Vaxtor LPC rozpoznaje tablice rejestracyjne z całego świata (znaki łacińskie, tajskie i arabskie). Aplikacja może być używana na wielu pasach ruchu do maksymalnej prędkości 160 km/h. Poprzez listę uprawnień można zdefiniować autoryzowane, zablokowane lub poszukiwane pojazdy. 

Visage Face Recognition

Aplikacja rozpoznaje twarze na podstawie zaszyfrowanych danych zapisanych w kamerze. Ponieważ wszystkie szablony biometryczne są wyłącznie matematycznymi reprezentacjami twarzy użytkowników, dane biometryczne i osobowe są ściśle oddzielone.