+48 (61) 839 19 00 info@linc.pl

Bezpieczny

 • Bezdotykowy pomiar temperatury, brak możliwości zarażenia się poprzez dotyk;
 • Zgodny z RODO, pomiar wykonywany samodzielnie;
 • Bardzo precyzyjny pomiar, w ponad 1000 punktach jednocześnie;
 • Ochrona przed manipulacją poprzez analizę obrazu termowizyjnego;

Intuicyjny

 • Prosty w obsłudze, wbudowany przewodnik dla użytkownika;
 • Łatwy oraz elastyczny montaż;
 • Obsługa na żywo poprzez interfejs webowy;
 • Automatyczne sterowanie drzwiami i kołowrotkami;

Szybki

 • Szybki pomiar w mniej niż 1 sekundę;
 • Wysoka wydajność, nawet do 700 osób na godzinę;
 • Wczesne wykrycie potencjalnego ogniska choroby;
 • Łatwa instalacja Plug & Play poprzez połączenie PoE;

Szpitale

W celu szybkiego pomiaru temperatury przy wejściach i poczekalniach.

Biura i zakłady pracy

Pomiar temperatury zgodny z ochroną danych osobowych w biurach i przestrzeniach produkcyjnej ze względu na samodzielne wykonywanie pomiarów.

Szkoły i uniwersytety

Pomiar temperatury w szkołach i uniwersytetach dzięki wysokiej wydajności przerobowej.

Przedszkola

Szybkie wykrycie podwyższonej temperatury u dzieci oraz opiekunów.

Baseny i obiekty sportowe

Pozwala unikać wstępu osobom z gorączką.

Sale koncertowe i stadiony piłkarskie

Identyfikacja oraz separacja osób z gorączką w strefach wejść podczas imprez masowych.

Lotniska i dworce

Sprawdzanie temperatury pasażerów na lotniskach i dworcach.

Domy opieki społecznej

Sprawdzanie gości oraz rezydentów placówek opieki społecznej i domów seniora.

U

Identyfikacja osób zakażonych jest kluczowa

W celu redukcji zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób wirusowych (COVID-19, grypa itd.) w sferze publicznej oraz bardziej precyzyjnych prognoz w określaniu ognisk chorób, niezbędna jest wczesna identyfikacja osób z podwyższoną temperaturą. Należy zapobiegać przebywania osób chorych w większych skupiskach ludzi oraz zbierać niezbędne dane do analizy w czasie rzeczywistym przez sztuczną inteligencję – działającą w ramach obowiązującego prawa RODO.

Mierzenie gorączki najbardziej efektywną metodą

Mierzenie gorączki nie przesądza jednoznacznie o chorobie, ale jest przydatną metodą badań przesiewowych na infekcje takie jak koronawirus. Wykrycie zainfekowanej osoby może ocalić życie innych ludzi. Mierzenie gorączki jest bardzo ważne, ponieważ:

 • Gorączka jest najczęstszym symptomem choroby (wg raportu WHO z lutego 2020: występuje u 87,9% osób z COVID-19);
 • Wzrost temperatury ciała jest naturalnym objawem obronnym organizmu i występuje nawet przed innymi, typowymi symptomami;
 • Wykrycie jest możliwe nawet w przypadku małej ilości wirusa w organizmie;

Jedna prosta metoda, wiele zastosowań

Zautomatyzowany, bezpieczny i intuicyjny pomiar temperatury sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wiele osób wchodzi oraz opuszcza budynek, szczególnie jeżeli jest to dostęp poprzez drzwi elektryczne. Jest to szczególnie istotne, aby:

 • Zapewnić trwałą ochronę przeciw chorobom wywoływaną przez wirusy;
 • Ułatwić kontakt społeczny i ekonomiczny, kontrolując jednocześnie ryzyko powrotu epidemii;

Przywrócić wiarę w bezpieczeństwo publiczne;

Technologia

Pomiar temperatury

Zgodność z wymaganiami RODO (GDPR)

Koszt inwestycji

Kentix SmartXcan

W sposób stały i zdefiniowany, stały dystans pomiaru.

Brak personelu, zautomatyzowany i prosty test wykonywany przez osobę poddawaną badaniu.

Niski koszt instalacji i eksploatacji.

Termometr bezdotykowy

Możliwe odchylenia  ze względu na dystans pomiaru, możliwe błędy operatora.

Wymaga personelu do obsługi, brak informacji zwrotnej do osoby badanej.

Niski koszt instalacji w zależności od modelu, wysoki koszt eksploatacji ze względu na obsługę personelu.

Kentix SmartXcan

Pomiar temperatury

W sposób stały i zdefiniowany, stały dystans pomiaru.

Zgodność z wymaganiami RODO (GDPR)

Brak personelu, zautomatyzowany i prosty test wykonywany przez osobę poddawaną badaniu.

Koszt inwestycji

Niski koszt instalacji i eksploatacji.

Kontrola dostępu

Zaprojektowany do dokładnego pomiaru temperatury ludzkiego ciała.

Prosty przewodnik użytkownika

W czasie pracy nad rozwojem  produktu najważniejsza była dla nas łatwość obsługi. Urządzenie nie wymaga dodatkowego personelu. Skupienie się na punktach pomiarowych – przybliżenie głowy – pomiar. Wszystko jest intuicyjne, a sam pomiar jest potwierdzony w sposób optyczny oraz akustyczny w ciągu 0,6 sekundy. Cały proces, czyli podejście do urządzenia, wykonanie pomiaru oraz odsunięcie się zajmuje około 3-5 sekund. Następnie wynik prezentowany jest na pasku LED odpowiednio kolorem zielonym lub czerwonym. W zależności od ustawień, pasek LED może również wskazywać trzy zakresy temperaturowe: podwyższoną temperaturę, gorączkę i wysoką gorączkę.

Precyzyjny pomiar temperatury za pomocą technologii inteligentnego czujnika

Pomiar odbywa się za pomocą 1024 czujników, które mierzą temperaturę w wielu punktach pomiędzy oczami i czołem. Dzięki stałej, zdefiniowanej procedurze, udało nam się osiągnąć bardzo powtarzalne wyniki pomiarowe, w porównaniu do innych  metod. Wykorzystywane są dodatkowe algorytmy, które dzięki technice deep-learning, nieustannie optymalizują  proces pomiaru temperatury. Wykonując ponad tysiąc pomiarów, możemy być pewni, że wynik jest faktycznym odzwierciedleniem temperatury naszego ciała.

Kompletny system

Kentix SmartXcan jest zestawem kompletnym. W standardowej przesyłce otrzymamy uchwyt do montażu na ścianie, materiały montażowe oraz pokrywy. Podczas odbioru zamontowanego produktu wymagany jest jedynie przewód Ethernetowy (PoE) do połączenia sieciowego. Poprzez sieć oraz zintegrowany interfejs webowy oparty o protokół HTTPS, możemy w dowolnym momencie połączyć się z urządzeniem za pomocą komputera, tabletu lub smartphona. W ten sposób możemy łatwo wykonać zmiany w konfiguracji lub zaktualizować oprogramowanie. Możliwa jest również  administracja wielu produktów jednocześnie, łącznie z dystrybucją konfiguracji.

Kompaktowe wymiary, łatwy montaż

Wymiary czujnika to jedynie 120x120x47 mm. Wyposażony jest w uchwyt do montażu na ścianę oraz osłonę, która zabezpiecza przewód przed uszkodzeniem. Optymalna wysokość montażu to 110-120 cm.

SmartAPI i możliwości integracji

SmarXcan podłączymy do sieci w łatwy sposób za pomocą przewodu Ethernet z PoE. Wystarczy zaledwie jeden przewód. Poprzez HTTPS możemy się podłączyć do interfejsu webowego, aby skonfigurować urządzenie lub wykonać aktualizację. Za pomocą REST-API istnieje możliwość integracji z systemami zewnętrznymi i zarządzanie SmartXcan w czasie rzeczywistym na poziomie oprogramowania. Urządzenie oferuje dodatkowo dwa wejścia oraz wyjścia dla połączeń elektrycznych, takich jak np. system kontroli drzwi.

Opcjonalny, zintegrowany czytnik RFID

Wersja z wbudowanym czytnikiem RFID, który pozwoli na identyfikację, kontrolę dostępu oraz ewidencję czasu wejść i wyjść z obiektu. Osoby upoważnione są rejestrowane w administracji użytkownika odpowiednio za pomocą tokena RFID. Następnie każdy pomiar jest aktywnie uruchamiany poprzez przytrzymanie przed nimi tokena RFID. Pomiary mogą być raportowane z przypisaniem do danej osoby. Raport może zostać wysłany pocztą elektroniczną, SNMP lub Web-Hook. Pomiary temperatury mogą być również przeglądane w dzienniku SmartXcan.