Niech Cię 
Usłyszą 

Co zrobić aby ochrona obiektu była skuteczna? 

Audio w ochronie 

Zapobiegaj niechcianym zdarzeniom dzięki wykorzystaniu głośników przy nadzorze obiektów. Spersonalizowany komunikat głosowy do intruza, skutecznie zapobiega włamaniom i minimalizuje straty. Taki komunikat wysyła operator centrum monitoringu, poprzez głośniki takie jak np. TOA, zamontowane w chronionym obiekcie. Jest to pierwsza i bardzo ważna linia reakcji ochrony. Praktyka pokazuje, że komunikaty głosowe zapobiegają włamaniom do obiektów w przynajmniej połowie ujawnionych przypadków. Istotne jest, aby komunikat był prosty, zrozumiały i skierowany bezpośrednio do intruza, z uwzględnieniem rodzaju czy koloru jego ubioru lub innych cech charakterystycznych.

Zastosowania

Zapobieganie stratom i aktom wandalizmu dzięki wygłaszanym komunikatom przez operatora monitoringu

Możliwość ogłaszania komunikatów o zagrożeniach lub o ewakuacji

Wygłaszanie komunikatów dla osób odwiedzających chroniony obiekt

Możliwość integracji z analizą wideo w celu automatycznego wygłaszania komunikatów w momencie wykrycia zagrożenia

Możliwość uruchamiania sygnałów modulowanych w celu zwrócenia uwagi na obiekt w momencie wykrycia zagrożenia

Świadczenie usługi zdalnej recepcji dzięki 2 kierunkowemu audio

Rozwiązanie kompatybilne z