Zarząd Polskiej Izby Systemów Alarmowych, działając w oparciu o uchwałę nr 41 z 9 maja 2016r. i na podstawie 12 ust. 2 Statutu, zwołał w dniu 9 czerwca 2016r., w „Chabrowym Dworku” Seroki Wieś k/Teresina pod Warszawą, XXII Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Firma Linc Polska była reprezentowana przez Jakuba Sobka, który jest ekspertem dydaktycznym PISA. W trakcie Walnego Zgromadzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać przemówienia Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, którzy zdali relację z działalności PISA w 2015 roku. Podczas zgromadzenia podjęto uchwały m.in. dotyczące:

– przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015r.,

– absolutorium dla organów Izby,

– wysokości skłądki członkowskiej i opłaty wpisowej,

– budżetu Izby na 2016r.,

– programu działania Izby

 

Nasza firma otrzymała także certyfikat PISA, który potwierdza nasze członkostwo na kolejny rok działalności PISA .