Moduły MIO do kamer FLIR

Moduły MIO do kamer FLIR

Moduły MIO do kamer FLIR

Połącz nawet 7 kamer FLIR FC-R do modułu moviTHERM MIO-FCR przez protokół Ethernet i użyj go do monitorowania sprzętu i obiektów. W przeglądarce internetowej skonfiguruj progi temperatury, których przekroczenie spowoduje alarm
i zacznij monitorować – to proste!

Sprzęt ten dobrze sprawdzi się przy zdalnym monitorowaniu: temperatury, procesów, stanu urządzeń, rozdzielni elektrycznych, magazynów, obiektów krytycznych, pieców, serwerowni, wczesnej detekcji pożarów i wielu, wielu innych zastosowaniach.