Data i miejsce wydarzenia

 

Dane firmy zgłaszającej udział w konferencji:

 

Osoby zgłaszane na wydarzenie:

  Dane pierwszej zgłaszanej osoby:

 • Dane drugiej zgłaszanej osoby:

 • Należy wypełnić tylko w przypadku wyboru pokoju 2 osobowego.
 

Informacje organizacyjne i warunki

  • Termin nadsyłania zgłoszeń - do 4 września 2018r.
  • UWAGA w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatora.
  • Konsekwencją niezawiadomienia firmy Linc Polska Sp.z o.o. na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji, będzie obciążenie karą w wysokości 600zł/netto za każdego z uczestników.
  • Wszystkim uczestnikom zapewniamy komplet materiałów konferencyjnych.
  • Do wszystkich uczestników zostanie przesłane potwierdzenie wraz z kompletem szczegółowych informacji dotyczących konferencji oraz jej miejsca.
  • Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń i organizator. Organizator ma prawo odwołać wydarzenie bez podania konkretnej przyczyny. Wówczas zwracane są wniesione koszty za udział w konferencji. Nie są zwracane koszty związane z rezerwacją indywidualnych noclegów lub środka transportu.
 

Weryfikacja