W dniu 14 grudnia w miejscowości Raszyn-Falenty k. Warszawy, miało miejsce jednodniowe szkolenie techniczne pt. „PROfesjonalna Wideoweryfikacja”. Organizatorami wydarzenia były firmy Linc Polska oraz KRONOS. W trakcie wydarzenia poświęcono sporo uwagi zagadnieniu zdalnej wideoweryfikacji realizowanej w oparciu o urządzenia marki Xtralis by Honeywell.
Wzięcie udziału w szkoleniu było szansą zdobycia praktycznej wiedzy na temat:

– Oprogramowania do obsługi alarmów wideo Event Management Software (EMS)

– Urządzeń marki HeiTel i ADPRO z zaawansowaną transmisją wideo i inteligentną analityką IntrusionTrace

–  Zewnętrznych czujek PIR ADPRO z serii PRO-E

Firma KRONOS zaprezentowała swoją platformę do zarządzania stacją monitoringu, która umożliwia integrację urządzeń różnych producentów i ich obsługę z jednego miejsca. Udało się przybliżyć uczestnikom szkolenia rozwiązanie Cameramanager by Panasonic – nowoczesnej usługi stabilnego i bezpiecznego monitoringu w chmurze.

Spotkanie było też okazją do zobaczenia nowego produktu naszej firmy – przenośnego rozwiązania iTower, które może być alternatywą dla fizycznych pracowników ochrony w obiektach takich jak: place budowy, imprezy masowe czy miejsca składowania sprzętu. Do iTower osprzęt dobierany jest indywidualnie, aby spełniał wszystkie potrzeby klienta.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu!