Rejestracja: Kamery termowizyjne dla dronów – SECUREX 26.04.2016

Data i miejsce wydarzenia

 

Dane firmy zgłaszającej udział w szkoleniu:

 

Osoba zgłaszana na szkolenie:

 

Informacje organizacyjne

  • Termin nadsyłania zgłoszeń - do 2 dni roboczych przed seminarium.
  • Udział w seminarium jest bezpłatny. UWAGA w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatora. Konsekwencją nie zawiadomienia firmy Linc Polska Sp.z o.o na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem seminarium, będzie obciążenie karą w wysokości 100zł/netto .
  • Wszystkim uczestnikom zapewniamy komplet materiałów seminaryjnych.
  • Do wszystkich uczestników zostanie przesłane potwierdzenie wraz z kompletem informacji o seminarium oraz jego miejscu.
  • Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Organizator ma prawo odwołać wydarzenie, bez podania konkretnej przyczyny. Nie są zwracane koszty związane z rezerwacją noclegu lub środka transportu.
 

Weryfikacja