Data i miejsce wydarzenia

 

Dane firmy zgłaszającej udział w szkoleniu:

 

Osoba zgłaszana na wydarzenie:

 

Informacje organizacyjne i warunki

  • Termin nadsyłania zgłoszeń - do 2 dni roboczych przed wydarzeniem
  • Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. UWAGA w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatora. Konsekwencją nie zawiadomienia firmy Linc Polska Sp.z o.o na co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, będzie obciążenie karą w wysokości 100zł/netto .
  • Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały oraz poczęstunek w trakcie wydarzenia.
  • Do wszystkich uczestników zostanie przesłane potwierdzenie wraz z kompletem informacji o wydarzeniu oraz jego miejscu.
  • Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń i organizator.
  • Otrzymanie potwierdzenia jest konieczne, aby móc wziąć udział w wydarzeniu.
  • Organizator ma prawo odwołać wydarzenie, bez podania konkretnej przyczyny. Nie są zwracane koszty związane z rezerwacją noclegu lub środka transportu.
 

Weryfikacja