REJESTRACJA

Praktyczne Warsztaty Techniczne
 2019

 

Data i miejsce wydarzenia

 

Wybór pakietu

 • Pakiet STANDARD
  Kwota 399 Euro netto obejmuje:
  • udział 1 osoby w dwudniowych praktycznych warsztatach technicznych
  • pojedyncze licencje IntrusionTrace (analiza wideo)- 2 szt.
  • głośnik marki TOA – 1 szt.
  Pakiet PREMIUM
  Kwota 999 Euro netto obejmuje:
  • udział 2 osób w dwudniowych praktycznych warsztatach technicznych
  • urządzenie mini iFT Gateway - 1 szt.
  • pakiet 4 licencji analityki (intrusionTrace/ LoiterTrace ) - 1 szt.
  • Moduł IP wejść/ wyjść - 1 szt.
  • Kamera Honeywell HBD3PR1- 1 szt.
  • Kamera Panasonic BL-C230 1 szt.
  • Konto CameraManager ważne do końca 2019 roku- 1 szt.
 

Dane firmy zgłaszającej udział w szkoleniu:

 

Pierwsza osoba zgłaszana na szkolenie:

 

Druga osoba zgłaszana na szkolenie:

 

Informacje organizacyjne i warunki

 • • Zapewniamy poczęstunek w trakcie szkolenia
  • Powyższe ceny NIE obejmują kosztów noclegu, transportu oraz diet
  • Płatność powinna zostać zrealizowana na podstawie faktury pro forma
  • Upoważniam Linc Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu
  • Uwaga! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatora - Linc Polska Sp. z o.o.
  • Konsekwencją niezawiadomienia firmy Linc Polska Sp. z o.o. na co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, będzie obciążenie karą w wysokości 400 zł netto za każdą nieobecną osobę.
  • Każdy z uczestników szkolenia powinien dysponować własnym laptopem oraz posiadać umiejętności techniczne.
  • Organizator ma prawo odwołać wydarzenie, bez podania konkretnej przyczyny. Nie są zwracane koszty transportu, diet oraz te związane z rezerwacją noclegu.
  • Wypełniony i podpisany formularz (skan) należy przesłać na adres info@www.linc.pl
  • Termin nadsyłania zgłoszeń – do 3 dni roboczych przed terminem wybranego warsztatu technicznego.
  • Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, dokonanie płatności oraz otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu
  • Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń oraz organizator
  • Udział w praktycznych warsztatach technicznych jest płatny
  • Ceny wyrażone są w EURO.
  • Płatność może być realizowana w EURO lub PLN.
  • Przeliczenie z EURO na PLN odbywa się zgodnie z kursem Santander Bank Polska, tabela pieniądz, sprzedaż.
 

Weryfikacja

Rejestracja tradycyjna

Jeśli chcesz możesz skorzystać z tradycyjnego formularza zgłoszeniowego w formacie PDF i przesłąć nam jego skan przez e-mail.
Formularz do pobrania poniżej.