W tym roku nasza firma jest jednym z partnerów corocznej konferencji organizowanej przez firmę EBS.

2018 Wpływ IoT na branżę zabezpieczeń
tym roku będziemy poruszać się w temacie Internetu Rzeczy (ang. IoT). Jest to tak powszechne już określenie, że warto sobie odnieść go bezpośrednio do naszej zawodowej rzeczywistości. Jak możemy wykorzystać i zaimplementować IoT, a może już funkcjonujemy w tej rzeczywistości ? Jaki wpływ ma IoT na branżę zabezpieczeń, jaka jest przyszłość i jakie pułapki czyhają na użytkowników i na dostawców nowoczesnych usług.Dobre rozwiązania w branży bezpieczeństwa to integracja rozwiązań i technologii – dlatego skupimy się na hasłach takich jak przenikanie, interaktywność, trening…