ThermalCapture 2.0

ThermalCapture 2.0 gromadzi pełne dane radiometryczne na karcie microSD bezpośrednio na pokładzie drona. Eliminuje to błędy transmisji oraz umożliwia pomiary temperatury w każdym pikselu.

Analogowe wyjście wideo obrazu na żywo pozwala na dokładną obserwację obiektu.
Porty I/O pozwalają na zmianę palet i zoom, a dokładne informacje o czasie i położeniu mogą być przechwytywane z odbiornika GPS lub przez protokół MAVLink.

ThermoViewer jest bezpłatnym oprogramowaniem do obróbki zgromadzonych danych. Ważne obrazy mogą być łatwo wybrane i wyeksportowane do różnych formatów włącznie z radiometrycznymi plikami JPEG, które mogą być analizowane
i przetwarzane w oprogramowaniu FLIR.

Charakterystyka produktu ThermalCapture 2.0

  • pomiar temperatury w każdym pikselu
  • przechowywanie danych cyfrowych w formacie RAW na karcie microSD
  • analogowe wyjście wideo
  • zapisywanie współrzędnych i czasu (GPS)
  • kompatybilność z oprogramowaniem FLIR
  • wymiary: 60 × 60 × 60mm
  • rozdzielczość: 640 × 512 pikseli
  • precyzyjna rozdzielczość termiczna