Radar 360 Scan + Kamera Predator = niezawodne połączenie

Radar 360 Scan + Kamera Predator to kamera zintegrowana z radarem, automatycznie podążająca za celem wykrytym i śledzonym przez radar. Ten praktyczny zestaw umożliwia automatyczne wykrywanie i ciągłe śledzenie obiektów okiem kamery. Ponadto kamera jest wyposażona w oświetlacz z zakresem detekcji do 250m oraz 30-krotny zoom optyczny.

Rozwiązanie stworzone jest z myślą o projektach wymagających wykrywanie obiektów na średnim i długim zasięgu, np. w obrębie ogrodzonego lub nieogrodzonego terenu. Znajduje szczególne zastosowanie w terenie otwartym np. w miejscach wydobywania złóż naturalnych, w miejscach składowania, na lotniskach, granicach państw jak i w projektach wojskowych.

Średnica zasięgu do 400m pozwala na śledzenie do 40 celów jednocześnie. Ponadto inteligentna funkcja alarmowania tzw. Time Share umożliwia nadzór oraz obsługę alarmów z wielu obiektów proporcjonalnie lub według priorytetów. Dzięki wykorzystaniu technologii radarowej można skanować powierzchnię 360°, dwa razy na sekundę, wykrywając i śledząc obiekty. W przypadku wykrycia zagrożenia możliwa jest transmisja alarmów do stacji monitorującej w celu ich weryfikacji i odpowiedniej reakcji.

Zaawansowana technologia wykrywania za pomocą radaru nie jest zakłócana przez niekorzystne warunki pogodowe i środowiskowe, dlatego też funkcja wykrywania i alarmowania jest kontynuowana nawet w najtrudniejszych warunkach, takich jak deszcz, mgła czy śnieg gwarantują wysoką skuteczność działania.